Zwolsche Badminton Club


Welkom bij de Zwolsche Badminton Club

opgericht 12 januari 1958
Contributie

Het verenigingsjaar van ZBC loopt van 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lidmaatschap geldt telkens voor een vol verenigingsjaar en je bent dus, uitzonderingen daargelaten, tot het eind van het lopende verenigingsjaar contributie verschuldigd. Uitzondering is bijvoorbeeld een zodanige verhuizing dat voortzetting van het lidmaatschap onredelijk zou zijn. Verder geldt het volgende:

 • Betalingen dienen vooruit, per kwartaal of per jaar per incasso te geschieden;
 • Uitsluitend bij jaarbetaling per incasso krijg je 6% korting op het contributiebedrag. Deze korting is al in onderstaand overzicht verwerkt;
 • Ieder lid is daarnaast tevens contributie verschuldigd voor onze nationale bond, Badminton Nederland. Dàt gaat weer per kalenderjaar. Voor dit verenigingsjaar is dit € 30,00 voor senioren en € 20,00 voor de jeugd;
 • Alleen binnen de eerste maand van je lidmaatschap kun je zonder verdere verplichtingen opzeggen. Dat wil zeggen dat je dan alleen het inschrijfgeld en hooguit de contributie van die ene maand kwijt bent;
 • Opzegging dient altijd schriftelijk aan ZBC (postbus 20, 8000 AA Zwolle), dan wel per e-mail aan  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  te geschieden, en wel minimaal 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar (dus uiterlijk op 31 mei). Een opzegging die na genoemde datum binnenkomt, gaat pas in na afloop van het volgende verenigingsjaar!
 • Er zijn zeven soorten lidmaatschap:
 1. aspirant: 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar;
 2. junior: 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar;
 3. senior: 18 jaar of ouder;
 4. student: op vertoon geldige studentenkaart tarief voor senior met flinke korting. Voor dit seizoen komt dat neer op spelen voor een juniortarief!;
 5. vrijdagavond;
 6. woensdagmiddag;
 7. gezinslidmaatschap.

Bijzonderheden:

Studenten kunnen natuurlijk gewoon per jaar lid worden, maar bij wijze van uitzondering ook steeds voor 6 maanden lid zijn in plaats van een heel jaar. Dit is om tegemoet te komen aan mogelijke langdurige afwezigheid in verband met verplichte stages. Verder gelden de normale seniorvoordelen en -voorwaarden, zoals 1 vaste avond (maandag of woensdag) trainen/spelen plus vrij spelen op de vrijdagavond. Vrijdagavondleden kunnen uitsluitend op de vrijdagavond spelen (de naam zegt het al) en hebben géén recht op training. Woensdagmiddagleden kunnen op de woensdagmiddag spelen èn op de vrijdagavond. Zij hebben géén recht op training.

Contributie per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni)

omschrijving per keer per kwartaal per 1/2 jaar per jaar
inschrijfgeld (eenmalig) € 15,00      
aspirantleden   € 36,45   € 137,25
juniorleden   € 44,55
  € 167,80
seniorleden   € 59,10   € 224,00
studenten   44,55 € 85,00 € 167,80
vrijdagavond   € 35,75
  € 135,65
woensdagmiddag   € 42,85
  € 162,25
gezinslidmaatschap 20% korting vanaf 3e gezinslid, van toepassing op
goedkoopste van toepassing zijnde lidmaatschap
         
bondscontributie jeugd       €   20,00
bondscontributie senior       €   30,00
         
donateur/steunend lid       €   40,00
slapend lid*   €   13,45
  €   49,55
         
extra contributie voor:        
spelen met veren (recreant)       €   50,00
spelen maandag + woensdag       €   50,00
         
introductie €  5,00      
Yonex Mavis 300 (p/koker) €  9,00      
Yonex AS 30 (p/koker) € 25,00      

 

Competitiebijdragen Veren teams (senioren)
€ 45,00 per speler (incl. reserves)
  Nylon teams (senioren)
€ 25,00 per speler (incl. reserves)
  Jeugdteams
€ 12,50 per speler (incl. reserves)

Speciale arrangementen
Naast de eerder genoemde lidmaatschapsvormen biedt ZBC nog speciale mogelijkheden:

 • Als je eerst wilt proeven van de sport, de sfeer en het niveau dan kan dat óók! Iedereen mag altijd éérst 3 x gratis een badmintonavond meemaken en meedoen. Dus voor niets, niks, nakkes, nada, nop, 徒劳无功, просто так, ;

 • Ga je mee als introducé van een ZBC-lid, dan kun je op elke avond mee, voor het luttele bedrag van € 5,-- per keer.

* Als je door een blessure of andere omstandigheid buiten je schuld geruime tijd niet in staat bent om te spelen, kun je slapend lid worden. Je blijft dan dus lid, zodat je bij je spelhervatting niet opnieuw inschrijfgeld hoeft te betalen. Gedurende het slapend lidmaatschap moet je wel je speelpas inleveren en ben je dus niet speelgerechtigd.