Zwolsche Badminton Club


Welkom bij de Zwolsche Badminton Club

opgericht 12 januari 1958
Aanwezigheid SportService Zwolle bij ZBC
vrijdag 26 oktober 2018 08:58

De komende weken zal SportService Zwolle aanwezig zijn bij ZBC om gesprekken te voeren en een enquête af te nemen.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 30 mei jl. hebben we vanuit het bestuur aangegeven aan de slag te gaan met onderstaande pijlers om in het najaar tijdens de ALV een actieplan te kunnen presenteren:

     - Financiën (besparen/extra inkomsten genereren)
     - Ledenwerving en zeker ook behoud van leden
     - Inzet van vrijwilligers

Om bovenstaande te realiseren, heeft het bestuur diverse gesprekken gehad. Tevens hebben we buiten onze vereniging gekeken naar ondersteuning en advies. Zo hebben we onder andere contact opgenomen met SportService Zwolle. Zij willen en gaan ons helpen. Hierbij is over en weer uitgesproken dat we het betrekken van (ouders van) leden uiteraard erg belangrijk vinden. Mede daarom informeren wij jullie graag over het volgende.

Samen met het bestuur gaan medewerkers van SportService Zwolle in de periode van maandag 29 oktober tot en zaterdag 17 november 2018 de zalen in om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen. Tevens wordt een enquête afgenomen. Dit alles om een beeld te krijgen waar we als vereniging staan en hoe de (ouders van) leden de vereniging waarderen. De uitkomsten gaan we gebruiken om de juiste prioriteiten te stellen en vervolgstappen te bepalen. Anonimiteit naar buiten toe is en blijft gewaarborgd. Intern worden deze gegevens gebruikt om de antwoorden te analyseren en conclusies te trekken. De toegang tot de digitale enquête zal jullie zo spoedig mogelijk worden verstrekt.

Wij hopen op jullie openheid en medewerking en bedanken jullie alvast voor het invullen van de enquête!