Commissies van ZBC

Technische commissie:

 • mogelijkheden bieden om wedstrijden op alle niveaus te spelen;
 • zorgen voor trainingsfaciliteiten, trainers, trainingsroosters e.d.;
 • selecteren en voorbereiden van spelers voor de competitie;
 • beheren van de shuttles;
 • verzorgen van formaliteiten m.b.t. wedstrijden;
 • verzorgen van de communicatie met bond en regio m.b.t. wedstrijden;
 • streven naar zo veel mogelijk gediplomeerde trainers.

Jeugdcommissie:

 • opleiden van de jeugd in het algemeen;
 • samen met de technische commissie zorgen voor trainingsfaciliteiten, trainers, trainingsrooster, e.d.;
 • selecteren, voorbereiden en opleiden van jeugdspelers voor de competitie;
 • organiseren van jeugdtoernooien en dergelijke.

Activiteitencommissie:

 • organiseren van toernooien voor de leden, voor zowel senioren als jeugd;
 • ondersteunen bij het organiseren van het BTZ (Badminton Toernooi Zwolle) ;
 • samen met de Technische commissie organiseren van de clubkampioenschappen.

Communicatiecommissie:

 • het in opdracht van het bestuur zorgen voor een eenduidige en juiste interne en externe communicatie:
 • interne communicatie: voor de leden van onze vereniging via nieuwsbrieven, e-mail en infobord;
 • externe communicatie: via media, dagbladen, folders e.d.
 • het onderhouden van de website en de mailserver van de vereniging en het waar nodig aanvullen en corrigeren van de geboden informatie
 • het spelen van een actieve rol in het promoten van de vereniging, zowel intern als extern.

Sponsorcommissie

 • het vinden van sponsoren voor de vereniging;
 • het onderhouden van contact met sponsoren en up to date houden van het sponsorplan.