Training

Speeltijden

Er is gelegenheid om vrij te spelen in de ZBC hal op maandag-, woensdag- en vrijdagavond.

Trainingstijden
Alle leden (behalve woensdagmiddag en vrijdagavond leden) van ZBC hebben recht op training. Daar mag je aan meedoen, maar het is uiteraard niet verplicht. Op dit moment heeft ZBC gediplomeerde trainers en veel trainingsbegeleiders. Van iedereen beschikt ZBC bovendien over een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat is een document van de overheid dat aangeeft dat ‘niet is gebleken van bezwaren tegen betrokkene’ waar het gaat om het werkzaam zijn als trainer. Met andere woorden, onze trainers zijn ‘gescreend’. ZBC vindt het namelijk belangrijk om datgene te doen dat in haar vermogen ligt om ieder lid in een veilige omgeving te laten sporten.

Hieronder vind je de tijden: 

Maandag: locatie ZBC Hal Ossenkamp
Vrijspelen na de trainingen tot 22.00 uur.

Trainingen:
18.00-19.30 Jeugd
19.30-20.30 Senioren
19.30-20.30 Competitie (veren-teams)
20.30-21.30 Competitie (nylon-teams)

Woensdag: locatie ZBC Hal Ossenkamp
Vrijspelen van 13.30-15.30 uur (recreanten).
Vrijspelen ’s avonds na de trainingen tot 22.00 uur.

Trainingen:
18.00-19.30 Jeugd
19.00-20.00 Senioren
19.30-20.30 Competitie (nylon-teams)
20.30-21.30 Competitie (veren-teams)

Donderdag: locatie Bewegingshuis Stadshagen
Trainingen:
17.00-18.00 jongste jeugd
18.00-19.00 beginnende jeugd
18.00-19.30 jeugd tot 18 jaar

Vrijdag: locatie ZBC Hal Ossenkamp
Vrijspelen van 19.30-22.00 uur.

Vrijspelen is op alle avonden mogelijk. Hier zijn banen voor beschikbaar. De hoeveelheid banen is afhankelijk van het aantal spelers dat deelneemt aan trainingen en/of de hoeveel competitiewedstrijden die gespeeld worden. Trainingen en competitie voorrang hebben op vrijspelen.