Lid worden?

Gratis kennismaken

Als je kennis wilt maken met badminton bij ZBC mag je 3 x komen proefspelen. Daarna vragen we je om lid te worden.

Lid worden

We hebben diverse contributiemogelijkheden voor jeugd- en seniorenleden.  Inschrijfgeld is € 15 voor ieder nieuwe lid.
De tarieven zijn per jaar (6% korting bij betaling in 1 x is hierin verwerkt, betaling per kwartaal is ook mogelijk)

Reguliere lidmaatschappen

Basislidmaatschap Training Competitie Veren
Aspiranten
(leden tot 12 jaar)
€ 200 inbegrepen € 20
Junioren
(leden van 12 tot 18 jaar)
€ 237 inbegrepen € 20
Senioren
(leden van 18 jaar en ouder)
€ 237 * € 79** € 60 € 45

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bondcontributie is inbegrepen in de basiscontributie en niet langer apart in januari in rekening wordt gebracht.
* dit geldt alleen voor senioren die recreatief spelen op de woensdagmiddag en/of vrijdagavond. Hier is geen begeleiding van een trainer aanwezig. De overige leden kunnen training volgen.
** training wordt gegeven vooraf en tijdens de reguliere competitie maanden (augustus tot februari). Indien na deze periode training gewenst is, kan daar een aanvullende bijdrage voor gevraagd worden.

Speciale lidmaatschappen

Er zijn een paar uitzonderingen op bovengenoemde bedragen en wel voor:

 • ere-leden (zij betalen geen contributie), steun-leden (betalen €40 per jaar) en slapende leden (betalen €50 per jaar)
 • jeugdleden die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaald worden (betalen € 175)
 • studenten (zij betalen op vertoon van een geldige studentenkaart het lidmaatschap van een junior-lid)
 • senioren die als recreant spelen op woensdagmiddag krijgen een korting van €15 per jaar op de basiscontributie
 • gezinsleden (vanaf het derde gezinslid dat lid wordt is er 20% korting van toepassing op het goedkoopste lidmaatschap)

Verdere informatie over contributie

Het verenigingsjaar van ZBC loopt van 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Het lidmaatschap geldt telkens voor een vol verenigingsjaar en je bent dus, uitzonderingen daargelaten, tot het eind van het lopende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
Uitzondering is bijvoorbeeld een zodanige verhuizing dat voortzetting van het lidmaatschap onredelijk zou zijn.

Verder geldt het volgende:

 • Betalingen dienen vooruit, per kwartaal of per jaar per incasso te geschieden;
 • Uitsluitend bij jaarbetaling per incasso krijg je 6% korting op het contributiebedrag. Deze korting is al in bovenstaand overzicht verwerkt;
 • Ieder lid is tevens contributie verschuldigd voor onze nationale bond, Badminton Nederland. Deze is inbegrepen in het basistarief.
 • Alleen binnen de eerste maand van het lidmaatschap kun je zonder verdere verplichtingen opzeggen.
  Dat wil zeggen dat je dan alleen het inschrijfgeld en hooguit de contributie van die ene maand kwijt bent;
 • Opzegging dient altijd schriftelijk aan ZBC (Ossenkamp 5, 8024 AG,  Zwolle), dan wel per e-mail aan  zbcpenningmeester@gmail.com te geschieden, en wel minimaal 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar (dus uiterlijk op 31 mei). Een opzegging die na genoemde datum binnenkomt, gaat pas in na afloop van het volgende verenigingsjaar!

Huisregels ZBC Hal

Als ZBC zijn we er maar wat trots op dat we beschikken over een accommodatie als de ZBC-hal. Daarom hebben ZBC, Landstede en de beheerder van de hal een aantal huisregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Het zijn de volgende:

 • gebruik geen (sport)schoenen in de zaal die voor buiten op straat zijn bedoeld, omdat anders de vloer eronder te lijden heeft;
 • draag geen sportschoenen met een zwarte zool; die veroorzaken moeilijk te verwijderen strepen op de vloer
 • ga niet op of aan de netten hangen;
 • droog je na het douchen af in het voorportaal, dan blijven de kleedkamers droog;
 • laat de kleedkamer netjes achter, en doe afval alleen in de daarvoor bestemde emmers;
 • doe ook in de kantine afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en laat het niet op de tafels achter;
 • wees zo vriendelijk om glazen, flesjes, kopjes, e.d. even terug te brengen aan de bar; dit bespaart het barpersoneel een hoop extra werk;
 • parkeer de auto uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein naast de hal. Elke andere plek is voor eigen risico (want het mag niet);
 • plaats fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken, en zet bromfietsen ernaast, maar in elk geval niet voor de ingang van de hal.

Als je ondanks alle goede zorg voor de accommodatie tekortkomingen ontdekt, meld die dan bij de beheerder van de hal en/of de coördinator van jouw speelavond.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden