Veilige sportomgeving

Veilig sporten

ZBC hecht aan sportief gedrag, goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen bij onze vereniging, in het bijzonder onze jeugd. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan als iemand deze regels niet naleeft, of meld het bij het bestuur / de vertrouwenscontactpersoon.

Gedragsregels

ZBC heeft haar gedragsregels afgeleid van de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door de Badminton Nederland en het NOC*NSF.
In het kort samengevat:

  • Wij zijn sportief en hebben respect voor iedereen die het mogelijk maakt onze sport te beoefenen.
  • Er is geen plaats voor agressie, geweld, discriminatie of pesten (ook niet ”online”).
  • We sluiten niemand buiten en iedereen is welkom.
  • Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten zijn uit den boze.
  • Als er problemen zijn, maken we dit bespreekbaar en indien nodig melden wij verkeerd gedrag.

Onze volledige omgangs- en gedragsregels vind je Gedragsregels Sociale veiligheid en integriteit HIER

Grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de vereniging bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Ook als iemand beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, kan diegene bij de VCP terecht.

Vertrouwenspersoon van ZBC

Karen Zwierink zbcvertrouwenspersoon

Daarnaast is Badminton Nederland via het NOC*NSF aangesloten bij Centrum Veilige Sport Nederland.