Zwolsche Badminton Club

ZBC biedt badminton aan in een speciaal hiervoor gebouwde hal. Met 3 speelavonden per week is ZBC niet alleen de oudste maar ook de vereniging met veruit de meeste speelmogelijkheden in Zwolle. Of je nu recreatief wil spelen of competitief.

De Zwolsche Badminton Club stelt zich ten doel haar leden in staat te stellen de badmintonsport in al haar verschijningsvormen te beoefenen en de badmintonsport in het algemeen te bevorderen.

Zij wil dit onder meer graag bereiken door:

 • het lidmaatschap te verwerven en te behouden van Badminton Nederland;
 • deel te nemen aan de door Badminton Nederland georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
 • zelf wedstrijden te organiseren;
 • evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren;
 • de sociale contacten van haar leden onderling te stimuleren.

Wil je meer lezen over de historie van onze vereniging, dan verwijzen wij jullie graag naar de nieuwsectie waar een uitgebreid artikel hierover is opgenomen.

Organisatie ZBC

ZBC heeft een bestuur en daarnaast diverse commissies. Ze bestaan allemaal uit vrijwilligers die de continuïteit van de club mogelijk maken.

Het bestuur van ZBC bestaat uit:
Miranda de Haan (voorzitter), Jan Gerrit Broek (secretaris), Hans Kersies (penningmeester) en Luuk Bosma (algemeen bestuurslid)

Het bestuur van een vereniging met zo’n doelstelling kan natuurlijk niet functioneren zonder hulp van een aantal actieve leden. Daarom zijn enkele commissies in het leven geroepen die het bestuur daarin bijstaan.

Deze commissies zijn:

 • Technische commissie
 • Jeugdcommissie
 • Toernooicommissie
 • Activiteitencommissie
 • Communicatiecommissie
 • Sponsorcommissie

Vanaf 2016 beschikt ZBC ook over een vertrouwenspersoon. Wilt u contact met onze vertrouwenspersoon er staat een beveiligde link naar de vertrouwenspersoon bij het submenu contact.