Badminton vanaf 19 oktober, naar aanleiding van corona maatregelen.

18 oktober 2020

Beste Leden (en ouders van jeugdleden)

In dit bericht staat informatie over training en spelen vanaf 19 oktober met de nieuwe corona maatregelen van eerdere deze week. Wij vragen je om deze informatie in zijn geheel goed door te lezen. Indien het namelijk niet lukt om naleving van de nieuwe regels te handhaven zijn wij gedwongen om de zaal de komende weken te sluiten. En dat willen we juist niet. Maar het faciliteren van de groei van corona of hoge boetes willen we natuurlijk niet.

Het belangrijkste effect van de nieuwe maatregelen

Inmiddels hebben we een beter beeld van wat wel- en niet is toegestaan en hebben hierop de speelmogelijkheden aangepast.
Belangrijkste wijziging is dat wij als bestuur menen dat het niet mogelijk is bij dubbelpartijtjes om de 1,5 meter afstand te bewaren. Het is dus alleen nog mogelijk om tijdens vrijspelen met 2 spelers/speelsters op de baan te staan. Badminton Nederland raadt dit ook aan en geeft ook zelf aan dat zij van mening is dat 1,5 meter respecteren met meer spelers op de baan bij onderlinge wedstrijdjes vrijwel onmogelijk is.

Wel zijn wij , eveneens in lijn met het advies van badminton NL, van mening dat er bij vaste trainingsvormen het mogelijk is om wel deze afstand veilig te kunnen bewaren met inzet van specifieke trainingsvormen.

Samengevat: vanaf komende maandag 19 oktober is buiten de training met meer dan 2 personen op de baan staan dus niet meer toegestaan.

Regels als je graag komt spelen

Gelukkig kunnen we dus nog trainen en spelen. Laten we beginnen met het opsommen van de belangrijkste regels, waarvan er een aantal bekend zijn:

Belangrijk is dat je niet te vroeg komt. We willen niet te veel mensen in de zaal hebben op enig moment.  
Senioren zijn niet toegestaan op de tijden die de jeugd speelt eerder te komen.
Als je aankomt gebruik desinfecteermiddel om je handen te reinigen.
Bij aankomst in de zaal registreer je dat je er bent, geen registratie is niet spelen.
Als je niet op de baan staat en binnenkomt in de zaal heb je je mondkapje op, tenminste als je boven de 13 jaar bent.
Je houdt altijd minimaal 1,5 afstand.
Bij ziekte, koorts of corona verschijnselen kom je natuurlijk niet spelen.
En specifiek voor de jeugdspelers : Ouders/publiek is niet toegestaan en helaas voor de ZBC hal ook niet meer in het restaurant dus niet in het gebouw.

Maximale speelmogelijkheden

Wij zullen om de capaciteit te vergroten de zaal, wanneer de senioren spelen, in 2 delen maken. Dit doen we door de scheidingswand in de hal te laten zakken. Zorg bij aankomst dat je zo spoedig mogelijk in het voor jou bestemde deel bent. Na registratie van je aanwezigheid.

Halindeling
Het voorste deel van de hal is waar je binnenkomt. Het achterste gedeelte ligt achter de scheidingswand.

Weekindeling

We komen dan op de onderstaand indeling van de week:

maandag 
Training:
Hele Zaal: 18.00 -19.30 jeugdtraining olv Bert/Ronald/Emma/Sara
Voorste Deel: 19.30 – 20.25 training recreanten olv Bert 
Achterste Deel: 19.30-20.30  training competitiespelers olv Ronald

Vrijspelen:
 UITSLUITEND ENKELSPEL
Voorste Deel 2 velden van 19.30 – 20.30 
Beide delen 12 velden van 20.30 – 22.00

Woensdag 
Voorste Deel 13.30 - 15.30 vrijspelen recreanten 
Training:
Hele zaal: 18.30 – 19.30 jeugdtraining olv Bert
Voorste deel 19.00 – 20.00 de recreanten olv Paul 
Achterste deel 19.45 – 20.45 de competitiespelers olv Bert 

Vrijspelen:
UITSLUITEND ENKELSPEL
Voorste Deel 2 velden van 19.30 – 20.00 
Voorste Deel 6 velden van 20.00 – 22.00 
Achterste deel 6 velden van 20.45 – 22.00

Donderdag (Stadshagen)
Training:
17.00 - 18.00 jeugdtraining olv Perry
18.00 – 19.30 jeugdtraining olv Perry/Sara/Emma/Wilfred 

Vrijdag 
Vrijspelen:
UITSLUITEND ENKELSPEL
19.30 – 22.00 

Wij vertrouwen op ieders medewerking en houden jullie op de hoogte van wijzigingen of aanpassingen via de site.

We hopen natuurlijk over 4 weken weer een betere situatie te hebben, maar vooralsnog zijn de tekenen hiervoor helaas niet positief. Tot nader bericht blijven deze maatregelen dus van kracht.

Heb je verder nog vragen neem dan contact op via info@badminton-zwolle.nl

Sportieve groet namens het bestuur.