Binnen sporten mag weer, maar hoe?

6 juli 2020

Zoals jullie allemaal in het nieuws zullen hebben vernomen is het sinds 1 juli weer toegestaan binnen te sporten, dus ook badminton binnen is weer toegestaan.

Een kort zinnetje maar dit gaat helaas niet op de oude normale manier, want zoals bij alle versoepelingen van de Corona maatregelen is er ook hier een waslijst van voorwaarden aan verbonden.
Hierbij geldt ook dat niet voldoen aan deze voorwaarden direct beëindiging van de versoepeling tot gevolg zal hebben en bij controle sluiting en een dikke boete
In het kort willen we wel alvast een tipje van de sluier oplichten, zodat jullie weten dat we er hard aan werken om op tijd voor het nieuwe seizoen jullie op verantwoorde wijze te kunnen laten spelen.

Protocol
Zonder een uitgewerkt en goedgekeurd protocol kun je niet beginnen.
Voor zo een protocol vallen we voor een belangrijk deel terug op de richtlijnen van NOC/NSF in samenwerking met Badminton Nederland. In feite is een protocol een compleet draaiboek waarin beschreven staat wat, wie en hoe de zaken geregeld zijn van looproutes,  belijningen, desinfectie, kleedruimtes en toezichthouders tot en met de regels in de sportzaal.

Reserveringen
Binnen sporten mag, maar alles dient gecontroleerd te geschieden zodat achteraf bij een mogelijke besmetting het bronnen onderzoek plaats kan vinden. Dit betekent dat om een avond te kunnen spelen ieder zich aan moet melden zodat bekend is wie er aanwezig zijn/waren en zodat er niet meer personen aanwezig zijn dan toegestaan.
Badminton Nederland is hier een handzame app voor aan het ontwikkelen die in de komende tijd beschikbaar moet komen.

Zaal
De zaal zal geschikt gemaakt moeten worden om verantwoord te kunnen spelen.
Zoals jullie weten zijn wij geen eigenaar van de zalen/ lokalen maar we huren deze. We zijn in overleg met de verhuurders om de nodige aanpassingen te laten realiseren zodat alle ruimtes geschikt worden gemaakt  en aan alle eisen voldoen. Je moet hierbij denken aan ventilatie, belijning, looproutes, afstandsaanduidingen in de kleedruimtes en douches om de anderhalve meter te waarborgen.
Desinfectie materialen op de benodigde plaatsen, en niet om te vergeten als de douches maanden niet zijn gebruikt controle op Legionella zodat we geen andere ziektes oplopen.

Vakantie periode
Ondanks alle beperkingen gaan er toch veel mensen nog op vakantie, waarvan een hoop in eigen land, maar om alles te realiseren betekend dit dat alles niet even snel deze week gerealiseerd kan worden. Hoe vervelend het ook is dat we sinds begin maart niet meer hebben kunnen badmintonnen, door de vakantie en de benodigde tijd om alles goed te realiseren is het niet mogelijk veel sneller te gaan, omdat  we voor een deel van  derden afhankelijk zijn.

Startdatum
De planning is dat we op woensdag 12 augustus weer kunnen beginnen in de ZBC hal. ’s Middags van half 2 tot half 4 vrij spelen. En ’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur vrij spelen en training voor de competitie spelers. Het Bewegingshuis in Stadshagen opent haar deuren vanaf 1 september. Voor de jeugd betekent dit dat zij daar vanaf donderdag 3 september weer welkom is. Zij zijn in deze periode welkom tijdens de trainingen in de ZBC-hal. Vanaf 17 augustus geldt het reguliere schema
Zie voor een de reguliere tijden op deze website onder het kopje “speeltijden”

Alle bovenstaande uiteraard onder voorbehoud  van andere overheids- en of gemeente maatregelen.

Voor diegenen die nog een vakantie te goed hebben wensen wij jullie een prettige vakantie.

We hopen jullie allemaal vanaf 12 augustus weer te mogen ontmoeten op de nieuwe (hopelijk) tijdelijke nieuwe normale manier, en tot die tijd gebruik je gezonde verstand en blijf daardoor gezond.

Het bestuur, Geeke, Frits, Gino en Ton