Corona maatregelen update

27 november 2021

De nieuwe door de regering afgekondigde maatregelen van een avond en nacht lock-down die geldig
zijn vanaf zondag 28 november om 5:00 uur, die mede geld voor alle amateur sporten, betekend dat
ZBC de meeste van zijn activiteiten zal moeten stopzetten, tot minimaal de aangekondigde 19e
december.

Wat we als gevolg hiervan alleen nog wel kunnen is uitsluitend het recreatief spelen van de senioren
op de woensdag middag en eventueel geplande competitie wedstrijden die overdag gepland staan,
waarbij we er voorlopig van uitgaan dat de bond deze wedstrijden normaal door zal laten gaan.
Hierbij gelden uiteraard wel de eerder afgekondigde controle maatregen van een geldige QR code,
een recente negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs.  
En bij alle drie moet er ook nog een legitimatie.

Bij voldoende animo kunnen op de woensdagmiddag overige senioren leden die vrij hebben gebruik
maken van lege velden tijdens de recreanten uren, te weten tussen 13:30 en 15:30.
Uiteraard geld hier ook de QR en legitimatie plicht.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwe maatregelen om diverse redenen bij jullie de
nodige vragen en of frustraties zullen opleveren, want dat doen ze bij ons als bestuur ook, maar het
enige wat we hier nu aan kunnen doen is ons aan deze maatregelen houden, in de hoop dat de cijfers
snel en voldoende zullen verbeteren.

Dit is geen garantie dat over 3 weken alles weer open gaat, want de ervaring leert dat genomen
maatregelen, bij onvoldoende resultaat, met het zelfde gemak voor onbepaalde tijd verlengd kunnen
worden.


Zodra we meer nieuws met betrekking over deze zaken hebben, zullen we jullie informeren.