De Shuttlebak

15 mei 2020

Achter de schermen zijn diverse vrijwilligers doende om zaken voor te bereiden om de jeugd te laten trainen. In deze shuttlebak de stand van zaken rondom de ALV en een roep naar vrijwilligers om de vereniging te runnen.

We hadden beloofd jullie nader te informeren als daar aanleiding toe was, maar het is helaas nog niet de gehoopte opening van de sporthal zodat we samen weer kunnen gaan badmintonnen.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het spoorboekje van de regering, zal met de kennis van nu, op zijn vroegst de sporthal weer op 1 september open kunnen voor binnensporten al is nog niet duidelijk in welke vorm. Dit alles met de nodige voorzichtigheid in acht genomen met als voorwaarde dat het dan verantwoord en veilig kan.
Voor ZBC betekent dit een aantal zaken die we hiermee aan jullie willen aangeven.

Algemene Leden Vergadering

De ALV kunnen we voorlopig niet houden en we willen deze nu in september plannen, uiteraard onder voorwaarde dat het dan daadwerkelijk kan. Deze ALV willen we een gecombineerde voorjaar/najaar ALV maken.
De punten die we in de voorjaars-ALV hadden willen bespreken en voor een deel ter goedkeuring hadden willen voorleggen zijn de volgende.
• Voor het seizoen 2020 - 2021 hebben
we een begroting gemaakt die uitkomt
op een klein positief saldo van
ca. € 1.500,00
• De contributie willen we verhogen met
het inflatie cijfer.
• Gezien de coronastop vanaf begin
maart zijn we aan het inventariseren
of we over deze periode een klein deel van de
contributie kunnen terug betalen ter
compensatie. Uiteraard is dit afhankelijk van
de resultaten over het lopende boekjaar.

Buiten sporten voor de jeugd

In de vorige update hadden we aangegeven dat vanwege praktische en organisatorische redenen dit nog even geen optie was. In de tussentijd zijn er een aantal zaken ten voordele verbeterd en zijn we nu concreet aan het inventariseren in hoeverre we dit toch vorm kunnen geven.
De gemeente Zwolle moet hier toestemming voor geven, er moet een zeer gedetailleerd protocol komen, goed geïnstrueerde begeleiders en de nodige materialen zoals voldoende ontsmettingsmiddelen. Daarnaast moet er voldoende animo zijn bij de jeugd en ouders die voor het halen en brengen conform de corona voorschriften moeten zorgen.
Zodra hier meer duidelijkheid over is komen we hier op terug.
Helaas kunnen we dit voor senioren nog geen werkbare gestalte geven.


Nieuwe website ZBC

Zoals jullie hebben gezien is de nieuwe ZBC website inmiddels in de lucht.
Hiervoor willen we in het bijzonder Pim van Enk bedanken die onze site gebouwd heeft.
Er moet nog wel het een en ander aan gesleuteld worden en daar zijn we nu druk mee bezig.
De site biedt mooie mogelijkheden om met onze leden te communiceren en iedereen op de hoogte te brengen. Daarom hebben we ook nog dringend behoefte aan mensen die samen met ons de site willen onderhouden, dus geef je op via info@badminton-zwolle.nl Jouw inbreng is noodzakelijk!

Volg alle nieuwtjes op onze site
www:badminton-zwolle.nl/
Voorlopige situatie

Het ziet er naar uit dat we met zijn allen onze vakantie in eigen land door zullen gaan brengen, omdat heel Europa op dit moment de campings, hotels, stranden, restaurants en attracties zoveel als mogelijk gesloten houdt.
Dat we met zijn allen daarom behoefte hebben om zo snel als mogelijk weer te gaan sporten is duidelijk, maar tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat we niet in een tweede besmettingsgolf terecht komen zodat we weer van voor af aan kunnen beginnen.
Blijf daarom je gezond verstand gebruiken, zodat we zo spoedig mogelijk weer naar een meer normale situatie terug kunnen.

Vacatures

Vorige shuttlebak hebben we een oproep gedaan om de jeugdcommissie, communicatiecommissie te helpen.
Verder is een oproep gedaan voor de jeugd in Stadshagen. Zij zijn naarstig op zoek naar een trainer.

Wij hebben tot nu toe geen enkele reactie
gekregen helaas.

Welke gevolgen kan dat hebben?
Dat je niet of slecht geïnformeerd word, je niet kunt trainen omdat er geen begeleiding is. Het wegvallen van de shuttlebak een site die achter loopt en activiteiten die niet plaatsvinden.

Aanmelding en informatie:
Ton Raijmakers
06-26651948
activiteiten@badminton-zwolle.nl