DEEN sponsoractie

25 september 2021

Zoals iedereen heeft gehoord van onze voorzitter tijdens de ALV heeft ZBC 500 euro verkregen tijdens de laatste sponsoractie van DEEN.
Ook vorig jaar heeft ZBC dit bedrag mogen bijschrijven op haar rekening.
Een mooi resultaat.