Energy-Check en ZBC gaan een 3 jarige clubsponsor overeenkomst aan.

24 augustus 2022

Aan het begin van het nieuwe seizoen zijn wij blij jullie te kunnen informeren over een 3 jarige clubsponsorovereenkomst die we met Energy-Check zijn aangegaan.

Energy-Check is een in Zwolle gevestigd bedrijf waarvan ons lid Niek van Erk een van de eigenaren is.

Energy-Check houdt zich bezig met, zoals de naam al zegt, het besparen van energie voor bedrijven en organisaties en het inkopen van energie. Ook helpen ze om bedrijven te verduurzamen, wat in de huidige tijd steeds belangrijker wordt.

Zelf verwoorden ze het als volgt:

Energie besparen? Energy-Check!

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we steeds minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas. Samen helpen we de energietransitie en de doelstelling om 49% CO2 te reduceren in 2030.

Energy-Check is al actief sinds de liberalisering van de energiemarkt. Door onze diepgaande product- en marktkennis zijn we in staat om energieverbruiken te optimaliseren. Met onze ervaring willen wij u zoveel mogelijk ontzorgen, zodat u zowel energie als tijd kunt besparen.

Onze consultants zorgen er voor dat wij u optimaal kunnen adviseren op het gebied van energiebesparing, doordat wij de markt nauwlettend in te gaten houden. Van groot belang is het feit, dat Energy-Check onafhankelijk is en dus in uw belang werkt. Onze werkwijze die wij daarbij hanteren is eenvoudig en helder. Wij helpen u graag!

Voor meer informatie zie hun web-site:
https://www.energy-check.nl/

Het sponsor contract houdt in dat de komende 3 jaar alle teams van het eerste tot en met de mini’s, maar ook de recreanten in staat zullen worden gesteld om een sterk in prijs gereduceerd gesponsord shirt te kunnen kopen, dat de kleding van de trainers gesponsord gaat worden, en dat onze activiteiten hiervan ook zullen profiteren.

De prijs van de shirts zal op korte termijn bekend gemaakt worden, en in ieder geval bekend zijn voor de pasavond van onze nieuwe shirts die we met Reuvers aan het organiseren zijn, in de ZBC hal, zodra deze weer open is.

De uitnodigingen hiervoor kunnen jullie op korte termijn tegemoet zien,

Het ZBC bestuur
 Ton, Geeke, Gino, Suzan, Jan Gerrit, Hans en Frits