In memoriam José Rens-Nijboer

2 juli 2021

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid José.
Wij als bestuur maar ongetwijfeld ook vele leden en oud leden wensen haar zoon, familie en vrienden sterkte in deze moeilijke tijd.
Wij zijn namens ZBC dankbaar voor haar betrokkenheid bij onze club en wat ze allemaal heeft betekend.
Hieronder vindt u nog een passage uit de kaart en ook een mogelijkheid online de crematie bij te wonen.

Rust zacht José.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer je ouder wordt en de jaren verstrijken,
dan merk je pas goed dat je krachten gaan wijken.
Je wilt zo graag maar kan niet meer.
En juist dat niet meer kunnen deed vaak zo zeer.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven,
laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte is overleden onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma
weduwe van Roelof Rens

Roeland en Ursula Rens
Twan
Mika

Vanwege COVID-19 beperkingen is het aantal genodigde beperkt, u kunt haar uitvaartdienst bijwonen op donderdag 8 juli vanaf 10.00 uur via onderstaande livestream.

https://www.crematoriumkranenburg.nl/live-uitzendingen/
Username: Rens
Password: 193915

Correspondentieadres:
Voermanstraat 27, 8044 RR Zwolle