Informatie WBTR

22 april 2021

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen. In dit artikel geven we je meer inzicht in wat de wet inhoudt en hoe je aan de nieuwe wet kunt voldoen.

Wat verandert er?

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Als je de stappen hieronder doorloopt, dan voldoet je organisatie in elk geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt.

ZBC

Het bestuur is hier mee aan de slag gegaan en hebben de eerste stappen al gezet.
Zoals hierboven al staat vernoemd zijn ook voor ZBC een aantal stappen heel normaal.
Het bestuur houd u op de hoogte van het proces.

Voor diegene die benieuwd is wat het allemaal inhoud verijzen wij graag naar de site van WBTR WBTR-programma
Wij werken volgens het stappenplan wat u ook op de site kan terugvinden.