Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt voor de sport.

30 september 2020

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en dat de sportkantines in deze periode dicht zijn. Voor de ZBC-hal geldt dat het publiek niet meer op de tribune mag plaats nemen maar nog wel in de kantine. (n.b . dit is geen sportkantine)
Begeleiding tijdens wedstrijden blijft ook zoals die was namelijk 2 personen.

Voor badminton blijven de overige regels die sinds 1 juli gelden van kracht: badminton kan actief worden beoefend, inclusief het organiseren en spelen van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden te houden.

Gebruik scoreborden.
Hiervoor geldt dat deze gebruikt mogen worden. Alleen is het advies om dan wegwerphandschoenen te gebruiken.