Update ivm Corona

30 april 2020

Spelen in de hal is voor zowel volwassen als kinderen niet mogelijk. Voorlopig staat de regering dit nog niet toe. We kijken ernaar uit elkaar weer te zien in de hal, maar of dat dit seizoen nog lukt is zeer de vraag. Vanuit het bestuur kijken we vanzelfsprekend naar mogelijke scenario’s vanuit Badminton Nederland en de overheidsinstanties.

Badminton Nederland heeft, in het kader dat buitensporten voor kinderen wel per 11 mei vrijgegeven mogen worden, een aantal vrijblijvende ideeën gecommuniceerd.  Het meest passende voorbeeld is AirBadminton voor buiten, waar echter de praktische mogelijkheden zoals materialen e.d. voor ontbreken. Ook heeft de gemeente, die hierin ook een grote rol speelt nog weinig initiatief getoond. Andere belemmerende factor is dat de maatregelen slechts een korte termijn vooruit kijken. Wat we om ons heen zien is dat vooral buitensporten de draad weer een beetje op kunnen pakken voor hun jeugdleden.

Natuurlijk willen we allemaal weer lekker shuttlelen. Al is er wel de wil om onze jeugdleden zo spoedig mogelijk weer bij de sport te kunnen betrekken, dit is op dit moment niet mogelijk binnen de praktische mogelijkheden die we bij ZBC hebben.  Dus zullen we verdere ontwikkelingen (en hopelijk de komende weken een versoepeling van de maatregelen) moeten afwachten.

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte. Voor vragen kunnen jullie zbc@badminton-zwolle gebruiken.

Houd vol en blijf gezond.